Dâng Hoa Đức Mẹ
05 - 2004
Quay lại album  |  1 2
Photographer: Nguyễn Thuận.