NỘI QUY

CA ĐOÀN THÁNH LINH
Công Đoàn St. Victor thuộc Giáo Xứ St. Patrick

 

Tôn Chỉ:  Luôn đi sát với phụng vụ trong việc tôn vinh Thiên Chúa và giúp cộng đoàn cũng như cho chính cá nhân ca viên đcầu nguyện sốt sắng hơn trong Thánh l.

Linh Hướng:  Ca đoàn đặt dưới sự hướng dẫn của cha chính xứ và/hoặc cha linh hướng ca đoàn.

Đồng Phục:  Nữ áo dài gấm màu đỏ - hoa màu vàng đậm, quần màu trắng hoặc đen.  Nam áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt màu đỏ.

 

TINH THẦN CA ĐOÀN

Để đạt được mục đích thiêng liêng mai hậu và để quyết tâm sống tốt theo gương của Chúa Giêsu, Đấng Chí Thánh, mỗi ca viên cần có:

·              Tinh thần phó thác tuyệt đối vào Chúa.

·              Tinh thần khiêm nhường, thầm lặng, không phô trương và tự măn.

·              Tinh thần tha thứ, thông cảm, tế nhị, bác ái và quan tâm đến anh chị em.

·              Luôn cảm nhận và sử dụng thánh nhạc để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.

·              Mỗi ca viên luôn tâm niệm: vui vẻ trong gian khó, chấp nhận khi lao nhọc và luôn hợp tác trong công việc với tinh thần "Mến Chúa và Yêu Người".

Trong tinh thần đó, mỗi ca viên nên hiểu rằng tham gia ca đoàn là một ơn gọi để phụng sự Chúa và Giáo Hội.

 

A.      BỔN PHẬN – TRÁCH NHIỆM CA VIÊN

 

1.      Tuổi tham gia: các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên.

2.      Giờ tập hát:

a.       Trước Thánh lễ: bắt đầu lúc 6:10pm đến 6:50pm.

b.      Sau Thánh lễ: từ 8:15pm đến 9:00pm.

c.       Ca viên nên tập hát trước hay sau Thánh lễ để cùng ca đoàn hát & tham dự Thánh lễ.

d.      Trường hợp ngoại lệ: các Thánh lễ lớn trong năm và bổn mạng ca đoàn sẽ được thông báo riêng;  Ca viên không tập hát thường xuyên nên tự ư thức không lên hát với ca đoàn hầu tránh được những đáng tiếc về kỹ thuật xảy ra.

3.      Trang phục: lịch sự, phù hợp và kín đáo khi đi lễ.

4.      Trong Thánh lễ: không được nói chuyện, cười đùa, texting, email, hoặc những hành động cử chỉ thiếu trang nghiêm.

5.      Vắng mặt: ca viên nên thông báo với trưởng nhóm.

6.      Không được  phép mượn danh nghĩa ca đoàn cho các sinh hoạt khác hoặc không được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành.

7.      Ca viên nên nhiệt t́nh cộng tác với Ban Chấp Hành để chu toàn các chương tŕnh phụng vụ của giáo xứ và các sinh hoạt của ca đoàn.

 

 

 

B.    QUYỀN LỢI CA VIÊN

 

1.      Chuyện vui buồn:

a.       Đám cưới: ca đoàn sẽ hát (không thù lao) và mặc đồng phục.

b.      Đám tang: ca đoàn đọc kinh, viếng, xin lễ, ṿng hoa, và cầu nguyện khi ca viên có thân nhân qua đời bao gồm – “tứ thân phụ mẫu” (cha mẹ ruột, cha mẹ chồng hoặc vợ ca viên) và trực hệ (phối ngẫu, con).

2.      Ứng cử: được tham gia ứng cử trong Ban Chấp Hành.

3.      Bầu cử: ca viên được chọn người đại diện cho ca đoàn qua lá phiếu tín nhiệm trong các cuộc bầu cử của mỗi nhiệm kỳ (không áp dụng cho ca viên không sinh hoạt thường xuyên).

4.      Sinh hoạt & tổ chức: có thể tham gia tất cả các sinh hoạt (picnic, camping, parties,...) và tổ chức của ca đoàn.

 

C.    CÁCH THỨC TỔ CHỨC

 

Ban Chấp Hành chịu hoàn toàn trách nhiệm các sinh hoạt của ca đoàn.

 

1.       Nhiệm kỳ: Mỗi nhiệm kỳ được quy định là 2 năm.  Ban Chấp Hành có thể ứng cử thêm một nhiệm kỳ kế tiếp.  Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng giêng của mỗi nhiệm kỳ. 

2.      Bầu cử theo liên danh: Đoàn trưởng & đoàn phó được chọn khi có số phiếu cao nhất.

3.      Đoàn trưởng và đoàn phó sẽ chọn thủ quỹ và những người cùng điều hành.

a.       Đoàn trưởng: điều hành tổng quát các sinh hoạt của ca đoàn.

b.      Đoàn phó: hợp tác và hỗ trợ đoàn trưởng trong mọi sinh hoạt của ca đoàn.

c.       Thủ quỹ: Báo cáo tài chánh mỗi 3 tháng.  Mọi chi tiêu sẽ được hoàn trả trong ṿng một tháng, nếu quá thời gian cho phép mà không thông báo cho thủ quỹ, số tiền không hoàn trả sẽ được sung vào quỹ chung.

4.      Nếu Ban Chấp Hành đi ngược lại Tôn Chỉ, Nội Quy, hoặc không làm tṛn trách nhiệm, ca đoàn sẽ mở một buổi họp “đặc biệt” với sự hiện diện của Cha linh hướng và toàn thể ca viên để bầu lại “Tân” ban chấp hành.

5.      Nhóm ca trưởng:

a.       Ca đoàn nên có ít nhất 2 ca trưởng.

b.      Luôn có ư hướng kêu gọi, nâng đỡ mọi người có thiện chí và khả năng về âm nhạc tham gia.

c.       Chịu trách nhiệm chính trong phụng vụ thánh nhạc, chọn bài hát.

d.      Bài hát trong các Thánh lễ phải được Ủy Ban Thánh Nhạc của Giáo Hội phê chuẩn.

ĐIỀU KHOẢN DỰ PH̉NG

  •  Nội quy này sẽ được ca đoàn tu chỉnh khi cần thiết để phù hợp với đường lối của Giáo

             Xứ Việt Nam Saint Patrick và Giáo hội.

  •  Nội quy gồm có các điều trên và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Cha Linh Hướng ca đoàn phê chuẩn.

 

San Jose, ngày       tháng      năm  2011

 

Ca Đoàn Thánh Linh                                                       Phê chuẩn của Cha Linh Hướng Ca đoàn
Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick                                               Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick

 

 

 

Đoàn Trưởng:  Huy Du                                                                LM. Andrew Nguyễn Vũ